Herroepingsrecht

Tot 14 dagen na het ontvangen van een bestelling heeft u recht op bedenktijd, ook wel herroepingsrecht genoemd. Tijdens deze periode heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. U kunt een overeenkomst ontbinden door binnen 14 dagen na ontvangst van het laatst geleverde product op de order aan Maximus Topdeals kenbaar te maken dat u een of meerdere producten uit de betreffende order wilt retourneren. Dit kan op onze retourneren pagina die u vindt onder de kop klantenservice, onderaan de pagina, dan wel schriftelijk of telefonisch. Binnen 14 dagen na dit telefonische of schriftelijk contact met Maximus Topdeals, dient u het/de betreffende product(en) retour te zenden volgens de ontvangen instructies naar Maximus Topdeals.

Tijdens de bedenktijd zult u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U zult het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, zult u het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Maximus Topdeals (online) retourneren, conform de door Maximus Topdeals (online) verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Maximus Topdeals behoudt zich het recht voor om kosten in rekening te brengen indien het product en/of de verpakking (indien van toepassing) door het gebruik beschadigd zijn.

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering of bij beschadiging van het product) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor deze terugbetaling geen kosten in rekening brengen. Wij wachten met terugbetaling totdat wij de goederen hebben ontvangen en gecontroleerd.

Uiteraard houden we u gedurende het gehele proces op de hoogte.

My favorite products.

No favorite products have been determined just yet.

favorite_border 0